fbpx

Kend din GPA: Hvorfor og hvordan man beregner den.

Lær alt, hvad du behøver at vide om GPA, herunder hvordan det beregnes og hvorfor det er vigtigt i college-optagelsesprocessen.

GPA, eller gennemsnitligt karaktergennemsnit, er en måling af en studerendes akademiske præstationer. Det beregnes ved at tage gennemsnittet af en studerendes karakterer gennem deres akademiske karriere. GPA er vigtig, fordi det bruges af colleges og universiteter som et middel til at evaluere en studerendes akademiske potentiale. I denne artikel går vi i dybden med hvordan GPA beregnes og hvorfor det er en vigtig faktor i college-optagelsesprocessen.

Forstå det amerikanske karaktersystem

Når det kommer til at evaluere en elevs præstation i skolen, bruger forskellige lande og uddannelsesinstitutioner forskellige karakterskalaer. I USA er den mest almindeligt anvendte karakterskala den traditionelle 100-pointskala, hvor en elev modtager en numerisk karakter mellem 0 og 100 for hvert fag. I mange andre lande, herunder Frankrig, Tyskland og Danmark, anvendes 7-trins-skalaen (00-12), da denne er sammenlignelig med ECTS.

I USA er 100-pointskalaen den mest almindelige måde at evaluere en elevs præstation i skolen på. Under dette system modtager en elev en numerisk karakter mellem 0 og 100 for hvert fag, hvor 100 er den højest mulige karakter og 0 er det laveste. Dette konverteres herefter til en bogstavkarakter.
Generelt betragtes karakterer mellem 90 og 100 som fremragende og giver eleven en “A”-karakter. Karakterer mellem 80 og 89 betragtes som gode og giver eleven en “B”-karakter.
Og så fremdeles… Vi har stillet det op i en tabel nedenfor:

100-point SkalaEndelig karakter (A-F)
90-100A
80-89B
70-79C
60-69D
Under 60F

Når dine karakterer er konverterede til en bogstavkarakter fra A-F, kan man begynde at udregne sin GPA(Dit karaktersnit).
Inden vi kan det, skal vi lige have helt styr på hvad GPA egentlig er.

Hvad er GPA?

GPA står for Grade Point Average. GPA er en vigtig målestok for en studerendes akademiske præstation, og bruges ofte af colleges og universiteter til at vurdere en studerendes adgangskvalifikationer, legater og andre akademiske muligheder.
Det er et numerisk udtryk for en studerendes gennemsnitlige præstation i deres fag over en bestemt periode, typisk et semester eller et år. Den højest mulige GPA er 4,00.

Hvordan beregner jeg min GPA?

Konverter fra dansk til amerikansk karakter.

For at beregne din GPA, skal du først konvertere hver af dine danske karakterer til en bogstavværdi. 

Dansk karakterskala (12 til 03) Amerikansk skala ( A til F)
  A+
12A
12A-
10B+
7B
7B-
4C+
4C
4C-
02D+
02D
02D-
00 F
Konverter fra bogstavværdi til numerisk værdi

Herefter skal du konvertere hver af dine bogstavkarakterer til en numerisk karakterværdi. 

GPA-skalaen er normeret, så hver bogstavkarakter har en numerisk værdi, der svarer til en bestemt procentdel af de mulige karakterpoint. For eksempel er en A karakter tildelt en numerisk værdi på 4.0, fordi den svarer til 90-92% af de mulige karakterpoint.
En B+ karakter er tildelt en numerisk værdi på 3.3, fordi den svarer til 87-89% af de mulige karakterpoint. 

Du kan se konverteringen fra bogstavkarakter til numerisk værdi i en tabel herunder: 

Bogstavkarakter(A – F)Numerisk værdi (0,00 – 4,00)
A+4.0
A4.0
A-3.7
B+3.3
B3.0
B-2.7
C+2.3
C2.0
C-1.7
D+1.3
D1.0
D-0.7
F0.0

Når du har konverteret hver af dine bogstavkarakterer til en karakterværdi, kan du beregne din GPA ved at dividere det samlede antal karakterpoint, du har opnået, med det samlede antal credits du har taget. For eksempel, hvis du fik et A i et fag på 3 credits og et B i et fag på 2 credits, ville din GPA blive beregnet som følger:

A (4.0*3) + B (3.0*2) = 18 

Samlede credits: 3 + 2 = 5 

GPA = 18 / 5 = 3.6 

 

Credits vs ECTS Point

I det danske uddannelsessystem bruger vi normalt ikke “credits” som i det amerikanske system. I USA repræsenterer “credits” den samlede arbejdsbelastning eller det antal timer, der kræves for at gennemføre en bestemt kursus. Dette er normalt standardiseret, hvor et fag fx kan være 3 eller flere credits værd, afhængigt af faget omfang og sværhedsgrad.

I Danmark og mange europæiske lande bruger vi normalt ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Et ECTS-point svarer ikke direkte til et amerikansk “credit,” da de to systemer er forskellige i deres tilgang. 

For at beregne GPA i USA omregner de ofte ECTS-point til det amerikanske system. Dette kan gøres ved hjælp af en konverteringsskala, der tager hensyn til forskellen i systemerne. Typisk anses et ECTS-point for at være sammenligneligt med omkring 0,25 til 0,3 credits i det amerikanske system. Dette betyder, at et fag med 5 ECTS-point i det europæiske system måske svarer til omkring 1,5 credits i det amerikanske system.

Det er dog vigtigt at bemærke, at konverteringsskalaen kan variere fra college til college i USA, og nogle gange endda fra fag til fag. Derfor kan det være en god idé at kontakte det specifikke college eller universitet, hvor du søger om optagelse, for at få præcise oplysninger om, hvordan de konverterer ECTS-point til deres kreditsystem.

Er min GPA vigtigt hvis jeg skal være Student Athlete?

GPA er vigtigt fordi colleges og universiteter bruger det som en måde at måle en studerendes akademiske præstationer og potentiale. Universiteter vil gerne sikre, at student athletes kan klare de akademiske krav på college, og en høj GPA er en måde at vise denne evne.
Derudover har mange sportsprogrammer på college minimumskrav for GPA, som student athletes skal opfylde for at være berettiget til at deltage i idræt. Så selvom GPA ikke er den eneste faktor, universiteter overvejer, når de beslutter, om de skal optage en student athlete, er det en vigtig en.

Er du stadig forvirret?

Forståeligt!
At sammenligne karakterskalaer på tværs af Danmark, USA og resten af Europa er mildest talt virkeligt svært. Regnestykket er ikke særligt simpelt og der er mange variabler.
Udover det, er kravene til en GPA for en student Athlete, forskellig fra College til College.
Hvis du stadig ikke føler dig helt klædt på til at udregne din egen GPA, er det ikke unormalt.
Tag fat i os hvis vi skal hjælpe dig eller tage en snak om dette.
GPA har relevans for både sabbatår, bacheloruddannelser, udveksling og en kandidatgrader så det vil aldrig skade at have styr på dette.

More To Explore