fbpx

Kjenn din GPA: Hvorfor og hvordan du beregner den.

Lær alt du trenger å vite om GPA, inkludert hvordan det beregnes og hvorfor det er viktig i opptaksprosessen.

GPA, eller karaktergjennomsnitt, er et mål på en elevs akademiske prestasjoner. Det beregnes ved å beregne gjennomsnittet av en elevs karakterer gjennom hele sin akademiske karriere. GPA er viktig fordi den brukes av høyskoler og universiteter som et middel til å evaluere en students akademiske potensial. I denne artikkelen fordyper vi oss i hvordan GPA beregnes og hvorfor det er en viktig faktor i høyskoleopptaksprosessen.

Forstå det amerikanske karaktersystemet

Når det gjelder å evaluere en elevs prestasjoner på skolen, bruker forskjellige land og utdanningsinstitusjoner forskjellige karakterskalaer. I USA er den mest brukte karakterskalaen den tradisjonelle 100-punktsskalaen, der en student får en numerisk karakter mellom 0 og 100 for hvert emne. I mange andre land, inkludert Frankrike, Tyskland og Danmark, brukes 7-trinns skalaen (00-12), da denne er sammenlignbar med ECTS.

I USA er 100-punktsskalaen den vanligste måten å evaluere en elevs prestasjoner på skolen. Under dette systemet får en student en tallkarakter mellom 0 og 100 for hvert emne, hvor 100 er høyest mulig karakter og 0 er lavest. Dette gjøres så om til en bokstavkarakter.
Generelt anses karakterer mellom 90 og 100 som utmerket og gir studenten en “A” karakter. Karakterer mellom 80 og 89 anses som gode og gir eleven en “B”-karakter.
Og så videre … Vi har listet det opp i en tabell nedenfor:

100-punkts skala Sluttkarakter (AF)
90-100 A
80–89 B
70-79 C
60-69 D
Under 60 F

Når karakterene dine er konvertert til en bokstavkarakter fra AF, kan du begynne å beregne din GPA (Ditt karaktergjennomsnitt).
Før vi kan gjøre det, må vi ha en fullstendig forståelse av hva GPA faktisk er.

Hva er GPA?

GPA står for Grade Point Average. GPA er et viktig mål på en students akademiske prestasjoner, og brukes ofte av høyskoler og universiteter for å vurdere en students opptakskvalifikasjoner, stipend og andre akademiske muligheter.
Det er et numerisk uttrykk for en students gjennomsnittlige prestasjoner i faget sitt over en bestemt tidsperiode, typisk et semester eller et år. Høyest mulig GPA er 4,00.

Hvordan beregner jeg GPA?

Konverter fra danske til amerikanske tegn.

For å beregne din GPA må du først konvertere hver av dine danske karakterer til en bokstavverdi.

Norsk karakterskala (6 til 1) Amerikansk skala (A til F)
6 A+
6 A
6 A-
5 B+
4 B
4 B-
3 C+
3 C
3 C-
2 D+
2 D
2 D-
1 F
Konverter fra bokstavverdi til numerisk verdi

Deretter konverterer du hver av bokstavkarakterene dine til en numerisk karakterverdi.

GPA-skalaen er normert slik at hver bokstavkarakter har en tallverdi som tilsvarer en viss prosent av de mulige karakterpoengene. For eksempel tildeles en A-karakter en tallverdi på 4,0 fordi den tilsvarer 90-92 % av de mulige karakterpoengene.
En B+-karakter tildeles en tallverdi på 3,3 fordi den tilsvarer 87-89 % av mulige karakterpoeng.

Du kan se konverteringen fra bokstavtegn til numerisk verdi i en tabell nedenfor:

Bokstavkarakter (A – F) Numerisk verdi (0,00 – 4,00)
A+ 4.0
A 4.0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0
D -0,7
F 0,0

Når du har konvertert hver av bokstavkarakterene dine til en karakterverdi, kan du beregne GPA ved å dele det totale antallet karakterpoeng du har opptjent på det totale antallet studiepoeng du har tatt. For eksempel, hvis du fikk A i et 3-studiepoengs emne og en B i et 2-studiepoengs emne, vil GPA-en din bli beregnet som følger:

A (4,0*3) + B (3,0*2) = 18

Totalt studiepoeng: 3 + 2 = 5

GPA = 18 / 5 = 3,6

Studiepoeng vs ECTS-poeng

I det danske utdanningssystemet bruker vi normalt ikke «credits» som i det amerikanske systemet. I USA representerer “credits” den totale arbeidsmengden eller antall timer som kreves for å fullføre et bestemt kurs. Dette er vanligvis standardisert, hvor et emne for eksempel kan være verdt 3 eller flere studiepoeng, avhengig av fagets omfang og vanskelighetsgrad.

I Danmark og mange europeiske land bruker vi normalt ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Et ECTS-poeng tilsvarer ikke direkte en amerikansk «kreditt», da de to systemene er forskjellige i sin tilnærming.

For å beregne GPA i USA konverterer de ofte ECTS-poeng til det amerikanske systemet. Dette kan gjøres ved hjelp av en konverteringsskala som tar hensyn til forskjellen i systemene. Vanligvis anses ett ECTS-poeng å være sammenlignbart med ca. 0,25 til 0,3 studiepoeng i det amerikanske systemet. Dette betyr at et emne med 5 studiepoeng i det europeiske systemet kan tilsvare rundt 1,5 studiepoeng i det amerikanske systemet.

Det er imidlertid viktig å merke seg at konverteringsskalaen kan variere fra høyskole til høyskole i USA, og noen ganger til og med fra hovedfag til hovedfag. Derfor kan det være lurt å kontakte den spesifikke høyskolen eller universitetet du søker om opptak for å få presis informasjon om hvordan de konverterer ECTS-poeng til studiepoengsystemet sitt.

Er min GPA viktig hvis jeg ønsker å bli studentidrettsutøver?

GPA er viktig fordi høyskoler og universiteter bruker det som en måte å måle en students akademiske prestasjoner og potensial på. Universiteter ønsker å sikre at studentidrettsutøvere kan håndtere de akademiske kravene til høyskoler, og en høy GPA er en måte å demonstrere denne evnen på.
I tillegg har mange høyskoleidrettsprogrammer minimum GPA-krav som studentidrettsutøvere må oppfylle for å være kvalifisert til å delta i idrett. Så selv om GPA ikke er den eneste faktoren universiteter vurderer når de bestemmer seg for om de skal ta opp en studentidrettsutøver, er det viktig.

Er du fortsatt forvirret?

Forståelig!
Å sammenligne karakterskalaer over hele Danmark, USA og resten av Europa er virkelig vanskelig å si det mildt. Regnestykket er ikke spesielt enkelt og det er mange variabler.
I tillegg varierer kravene til en GPA for en idrettsutøver fra høgskole til høgskole.
Hvis du fortsatt ikke føler deg helt klar til å beregne din egen GPA, er det ikke uvanlig.
Ta kontakt om vi trenger å hjelpe deg eller ta en prat om dette.
GPA er relevant for både sabbatsår, bachelorprogrammer, utveksling og mastergrad, så det skader aldri å ha dette under kontroll.

More To Explore