fbpx

Bak kulissene: Collegeagentens rolle i å legge til rette for idrettsstipend

I denne artikkelen får vi deg til å forstå hva rollen til en høyskoleagent dekker når vi skal hjelpe unge mennesker med idrettsstipend ved College i USA.

De siste årene har landskapet med høyskolerekruttering og stipend gjennomgått en betydelig transformasjon. Det som startet som en nisjetjeneste har nå blitt et viktig støttesystem for potensielle og nåværende studentidrettsutøvere.

Utviklingen av høyskoleagenten: Fra nisjetjeneste til nødvendig støtte

Tidligere ble studentidrettsutøvere og deres familier overlatt til å navigere i den komplekse og konkurransepregede verdenen på egenhånd. Begrensede ressurser, mangel på koblinger og kunnskap om prosessen førte ofte til tapte muligheter og frustrasjon. NSSA så dagens lys i 2017 i kjølvannet av nettopp denne frustrasjonen. 

Det var også et hav av høyskolebyråer før dette – bevart. Men med den videre profesjonaliseringen av høyskoleidretten som helhet,  i tillegg til at spesifikke idretter har opplevd stor utvikling i USA (fotball er eksempelet), har ikke bare nye organisasjoner som oss oppstått; de eksisterende organisasjonene har blitt tvunget til å endre seg. 

De første høyskolebyråene oppsto fordi de anerkjente behovet for ekspertveiledning og støtte i jakten på et stipend.
En pålitelig partner som var utstyrt med kunnskap, erfaring og nettverk for å hjelpe studentidrettsutøvere med å navigere i det komplekse landskapet.
Slik er det fortsatt i dag.
Over tid har bransjen imidlertid utviklet seg for å møte de skiftende behovene både til de mange studentidrettsutøverne, men også til høgskolene, universitetene og videregående skolene som er avgjørende for å ha noe å tilby en klient. Det er de som kommer med pengene.
Vurderingen av den enkelte klients sportslige nivå er viktigere enn noen gang. Evalueringer, personlig matching med høyskoler og strategi vedr Forhandlinger med oss ​​selv er noe av det vi bruker mest tid på.
Den teknologiske utviklingen har akselerert høgskoleetatenes evne til å evaluere og promotere oppdragsgivere, men har omvendt også gjort at kravene fra de ulike høgskolene har blitt høyere.
Video, data og statistikk er etterspurt.

Flere internasjonale studentidrettsutøvere

Generelt øker andelen internasjonale studentidrettsutøvere kraftig i USA . som et resultat av at høgskoler nå er mer i stand til å vurdere et individs nivå uavhengig av geografisk plassering eller personlige tilknytninger. Rekruttering er aktiv over hele verden.

Denne økningen kommer til å fortsette og høyskolebyråer kommer til å ha en stor eierandel i å legge til rette for denne utviklingen.

I dag er bransjen et sted hvor du som en håpefull og potensiell studentidrettsutøver vil oppleve det svært vanskelig å få et godt stipendtilbud dersom du ikke har inngått et samarbeid med et byrå som kan legge til rette for dialogen og fremme profilen din til høyre. høyskoler og universiteter. Det er dit utviklingen har nådd og det er grunnen til at vi har vår rett.

Hva gjør egentlig en College Agent?

Selv om drømmen om å bli en vellykket studentidrettsutøver er tiltalende, kan prosessen virke overveldende. Det er her en høyskoleagent kommer inn i bildet.
Men hva innebærer egentlig rollen som collegeagent?
Her dykker vi ned i nøkkelelementene som utgjør støtten en høyskoleagent tilbyr – fra personlige konsultasjoner til atletiske evalueringer – og hvordan de bidrar til å forme veien din mot en fremtid som studentidrettsutøver i USA.

Personlige konsultasjoner

Vi tilbyr 1:1 samtaler med interesserte ungdom og har en dialog om drømmer, håp og mål. Å forstå motivasjonen bak oppholdet og personen bak utøveren er avgjørende for å skape et godt høyskolekurs

Faglige evalueringer

Vi vurderer de faglige forutsetningene og mulighetene til den aktuelle klienten tidlig i prosessen. Det er varierende faglige krav for å drive høyskoleidrett i de ulike forbund; den faglige vurderingen danner derfor grunnlaget for hvilken type universitet du kan bli tatt opp til.
Det skilles mellom 3 ulike foreninger. Du kan lese litt mer om dem her.

Atletiske evalueringer

Vi vurderer kundens atletiske nivå og potensial nøye. Dette innebærer en grundig analyse av kamper og stevner, både ved å være personlig tilstede og gjennom videoopptak. Vi fordyper oss også i sportshistorien og statistikken for å få et helhetlig bilde av kundens prestasjoner.

Som et eksempel holder vi en 100 meter svømmetid mot standardene til NCAA, NAIA og NJCAA. Vi gjør det samme med en løper. Eller en kaster.

Enten det er innen fotball, svømming eller friidrett, er atletikknivået avgjørende for mulighetene som kan oppstå i USA. Det kan påvirke hvilke universiteter som viser interesse, samt hvilke økonomiske og akademiske tilbud som kan stilles til disposisjon.

Det er viktig å forstå at det atletiske aspektet spiller en nøkkelrolle i høyskolesystemet. Systemet er designet for å fremme og belønne atletisk evne og prestasjoner, noe som kan åpne dører til atletiske utfordringer, økonomisk støtte og akademiske muligheter.

College-matching

En stor del av arbeidet vårt ligger i å kjenne landskapet og opprettholde inngående kunnskap om den atletiske situasjonen ved de mange høyskolene og universitetene i NCAA, NJCAA og NAIA. Hva slags fotball spiller de? Hvilke ambisjoner har de for svømmelaget sitt? Hvordan har friidrettslaget deres gjort det historisk?
Hvordan er det akademiske tilbudet?
Dette er bare noen av spørsmålene vi må kunne svare på for å kunne matche våre kunder med de riktige høyskolene og universitetene.

Høydepunkter

Dette punktet refererer først og fremst til idretter som fotball, tennis eller basketball der øyetesten er avgjørende for evnen til collegetrenere til å vurdere det atletiske nivået til den aktuelle klienten. Vi hjelper derfor kunder med å samle inn video (Vi låner blant annet ut VEO-kameraer til disse kundene) og setter opp highlight-videoer som viser deres evner på best mulig måte.

Forfremmelse

Når alt forarbeid er ferdig, har vi en ferdigstilt høyskoleprofil på vår klient.
Vi promoterer denne profilen til utvalgte høyskoler og universiteter i vårt nettverk.
I noen tilfeller starter vi bredt og i andre vet vi nøyaktig hvilke som kan passe for vår klient.
Vi markedsfører derfor klienten aktivt, har dialog med høgskoletrenerne om seg selv og legger til rette for kontakten mellom dem og vår klient.

Stipendforhandlinger

Et av de viktigste arbeidsområdene for en høyskoleagent er forhandlinger om størrelsen og lengden på stipend. Et stipend varierer i størrelse og kan dekke alt mellom 10 000 DKK. årlig til 500 000 årlig.
Det er med andre ord den store summen som de ulike høgskolene er villige til å dele ut til den rette studentutøveren.
De må derfor også være sikre på sin avgjørelse. De har X beløp på DKK å gjøre godt med i et årsbudsjett som skal fordeles på en tropp. De sparer der de kan.
Vårt arbeid er å gi den beste økonomiske pakken innenfor de faglige og sportslige rammene som vi har lagt opp til med oppdragsgiver og dens innland.

NCAA-overholdelse

Vi veileder våre kunder gjennom den viktige kvalifiseringsprosessen; en prosess som sikrer at du opprettholder alle kravene som gjelder for at du skal kunne delta i høyskoleidrett som internasjonal student i USA.
Det inkluderer bl.a. verifisering av relevante skoledokumenter samt et bevis på en sportslig amatørstatus.

Støtte gjennom hele høyskolereisen

Å kunne gi støtte og være noen du kan ringe for å få råd har alltid vært en stor prioritet for oss her i NSSA. Vi har vært gjennom det selv og vet hvilke betraktninger man går igjennom som studentidrettsutøver. Disse hensyn krever ofte en person som kjenner systemet inngående.
En stor del av hverdagen vår går derfor til dialog med nåværende kunder som befinner seg i USA.
Målet har alltid vært å samle relasjoner; ikke klienter.

Nettverk, høyskoleoverganger og drømmen om den profesjonelle

I tillegg til å gi støtte gjennom hele reisen, legger vi også til rette for noen av mulighetene som åpner seg når du er studentidrettsutøver i USA.
To ganger i året hjelper vi våre eksisterende kunder med interne høyskoleoverføringer. Spesielt når du er studentidrettsutøver, er det normalt å bytte mellom høyskoler i løpet av din 4-årige høyskolekarriere. Det kan for eksempel være fordi du har levert sportslige prestasjoner som gir deg rett til et høyere nivå.
Videre arrangeres det ulike turneringer i løpet av sommeren, hvor studentidrettsutøvere og andre dyktige spillere med jevne mellomrom slutter seg til et lag og kan bevise seg for lag i MLS og USL Championship.
Enten det er i Europa eller USA, støtter vi også helhjertet våre kunders profesjonelle drømmer og prøver å utnytte vårt nettverk i Danmark og USA til deres fordel.
I fjor kunne vår klient, Peter Swinkels, signere en profesjonell kontrakt med One Knoxville SC fra USL 1.
Søren Ilsøe hadde i samme periode en prøvetrening med New York Red Bulls fra MLS og er nå fast i AB i 2. divisjon etter flotte opphold ved Northeastern University og University of Connecticut.
Vi har stor tro på at det kommer mange flere av disse historiene.

More To Explore