Skandinavisk fremgang i NCAA: Hvordan Skandinavia motvirker trenden i det blomstrende amerikanske college-sportslandskapet

Det amerikanske høyskolesportslandskapet har aldri vært mer levende. NCAA kunngjorde nettopp at det i 2021-22 var en rekorddeltakelse på over 520 000 studentidrettsutøvere. Ikke overraskende følger Skandinavia denne trenden, med idrettsutøvere fra regionen som bidrar betydelig til det internasjonale samfunnet innen NCAA-sport.

Mange flere studentidrettsutøvere i USA!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Andelen skandinaviske studentidrettsutøvere i NCAA Division 1 & 2 i 2021/2022

Sportsgren
Sverige
Norge
Danmark
Fotball for kvinner
118
31
37
Mens fotball
145
166
80
Tennis for kvinner
59
18
9
Mens Tennis
75
18
13
Svøm og dykk for kvinner
33
9
9
Mens du svømmer og dykker
33
6
11
Friidrett for kvinner
32
22
13
Mens Friidrett
10
5
11
Langrenn for kvinner
8
6
10
Mens Langrenn
1
1
7
Golf for kvinner
83
25
15
Mens Golf
89
23
24
Volleyball for kvinner
6
1
none
Mens volleyball
none
1
1
Totalt antall idrettsutøvere
807
395
257

Sverige dominerer tallet

Med 807 utøvere ligger Sverige langt foran både Norge og Danmark i representasjon. Dette reiser spørsmålet om hva som driver denne svenske dominansen og hva de to andre landene kan lære av dette.

Endring av skala for menns sport:

Mens herreidrett tidligere utgjorde 72 % av den totale deltakelsen i 1981–82, utgjorde den nå bare 57 % i 2021–22. Dette tyder på et økende mangfold og inkludering innen NCAA-idretter som Skandinavia kan ta del i og lære av.

Mangfold i idretten

Skandinavisk fremgang i NCAA: Hvordan Skandinavia motvirker trenden i det blomstrende amerikanske college-sportslandskapet Read More »